Dubysos aukštupio school

„What you want to bring into life, you must first bring into school“
- Wilhelm von Humboldt

Ugdymo proceso organizavimas

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 

Vadovaudamasis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2021 m. spalio 25 dienos įsakymu Org-51 (14.1) „Dėl Šiaulių r. savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2021 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. Org-34(14.1) „Dėl 2021–2022 m. m. ugdymo proceso organizavimo Šiaulių r. savivaldybės švietimo įstaigose ir ugdymo planų projektų pateikimo“ pakeitimo:

p a k e i č i u Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d.  įsakymo Nr. V-210(1.2) „Dėl ugdymo plano 2021–2021 m. m. patvirtinimo“ Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos Ugdymo plano 2021–2022 m. m. 8, 10 punktus ir išdėstau nauja redakcija:

 2021–2022 mokslo metų ugdymo proceso trukmė:

 Mokykla dirba trimestrais. Trimestrų trukmė:

KlasėsI trimestro trukmė (ugdymo dienų skaičius)II trimestro trukmė (ugdymo dienų skaičius)III trimestro trukmė (ugdymo dienų skaičius)
1–42021-09-01 / 2021-11-30 (58)2021-12-01 / 2022-03-10 (56)2022-03-14 / 2022-06-13 (61)
5–8, 9–102021-09-01 / 2021-11-30 (58)2021-12-01 / 2022-03-10 (56)2022-03-14 / 2022-06-28 (71)

Mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens2021-11-03 / 2021-11-09
Žiemos (Kalėdų)2021-12-27 / 2022-01-07
Žiemos2022-02-14 / 2022-02-18
Pavasario (Velykų)2022-04-19 / 2022-04-22
Vasaros atostogos2022-06-14 / 2022-08-31 (1–4 kl.) 2022-06-29 / 2022-08-31 (5–8, 9–10 kl.)

Mokslo metai prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2022 m. rugpjūčio 31 d. 

Pamokų laikas:

  1. 8.30-9.15 
  2. 9.20-10.05 
  3. 10.10-10.55 
  4. 11.00-11.45 
  5. 11.50-12.35 
  6. 12.40-13.25 
  7. 13.30-14.15 
  8. 14.20-15.05 

1-4 kl. Pietų pertrauka 10.55-11.45

5-10kl. Pietų pertrauka 11.45-12.40