Dubysos aukštupio school

„What you want to bring into life, you must first bring into school“
- Wilhelm von Humboldt

Ikimokyklinis ugdymas

VAIKŲ REGISTRAVIMAS Į UGDYMO GRUPES: https://www.registruok.lt/index.php?691297433

SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 8 D. SPRENDIMO NR. T-301 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 8 D. SPRENDIMO NR. T-301 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Nuo rugsėjo pirmosios taikome JAV ikimokyklinio ugdymo įstaigose taikomą metodiką „Pre-K for All’s“, kuri sėkmingai integruoja IKT technologijas, tiriamosios ir kūrybinės technologinės veiklos metodus (STEAM) ir lauko pedagogikos principus.  
Visų „Pre-K For All“ skyrių mokymo(si) esmė yra suteikti vaikams galimybę vis sudėtingesniais būdais stebėti savo aplinkos objektus ir reiškinius. Pagrindinis uždavinys – mokyti vaikus kritinio mąstymo per praktinius tyrinėjimus, taip pat supažindinti su objektais ar reiškiniais artimoje aplinkoje, kaip vaikų kasdienio gyvenimo dalį. Ne tik eksperimentai ir tyrinėjimai vyraus veiklose, taip pat ugdysime vaikų raštingumą ir kalbos įgūdžius. Daug dėmesio skirsime literatūros nagrinėjimui. Vaikai yra skatinami įsitraukti į diskusijas apie istorijas, pasakas, informacinius tekstus, kuriuos skaitė pedagogas. Skaitant plečiamas žodynas ir aiškinamasi nežinomų žodžių reikšmė. 

Iki mokyklinio ugdymo paskirtis

Iki mokyklinio ugdymo knygutė