Dubysos aukštupio school

„What you want to bring into life, you must first bring into school“
- Wilhelm von Humboldt

Paskatinimai ir nuobaudos

2021 m. Už atliktas vienkartines, ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis premijomis paskatinti:

15 aptarnaujančio personalo darbuotojų

43 pedagoginio personalo darbuotojai.